Mercurius

Voor de Rabobank in Montfort heeft Piet Schoenmakers een keramisch beeld gemaakt van Mercurius, de Romeinse god die geroemd werd om zijn welsprekendheid en het snel overbrengen van boodschappen. Bij de verkoop van het bankgebouw zou het beeld, na een grondige opknapbeurt, een nieuwe bestemming krijgen op de Dijkhof in Montfort. 

Bij de herplaatsing heeft het keramische beeld echter een onfortuinlijke van gemaakt. Daarbij is het zodanig beschadigd dat reparatie te kostbaar zou worden. 

Met behulp van de Stichting Piet Schoenmakers is er een stalen silhouet gemaakt van het oorspronkelijke beeld. Op 15 december 2023 is dit beeld onthuld in bijzijn van de sponsoren en allen die hand- en spandiensten hebben verricht. 

Mercurius Rabobank Montfort
This site is protected by Comment SPAM Wiper.