Stichting Piet Schoenmakers

In de statuten (KvK nr 41068218) van de Stichting Piet Schoenmakers, gevestigd te Roermond is als volgt beschreven:

De stichting heeft ten doel het werk van Piet Schoenmakers uit Roermond onder de aandacht van het publiek te brengen door middel van het (doen) organiseren van exposities en voorts al hetgeen hiermede naar het oordeel van het bestuur rechtstreeks of zijdelings verband houdt en/of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles genomen in de meest ruime zin van het woord.

2021 Jaarverslag

2021 Financieel verslag

This site is protected by Comment SPAM Wiper.