December 2010 – Sint Hubertus herplaatst

Het wandreliëf van Piet Schoenmakers dat jarenlang de Sint Hubertusschool in Herten sierde heeft een nieuwe locatie gekregen. Stichting Comité Heerlijkheid Herten en vele vrijwilligers, verzameld in de ‘Werkgroep redt St. Hubertus’, hebben zich ingezet om het kunstwerk te redden van de slopershamer. Daarna is het werk gerestaureerd en in samenwerking met de gemeente herplaatst aan de Putkamp.
Op zaterdag 11 december 2010 is het kunstwerk, ondanks het schrale weer, onder grote belangstelling onthuld. Ook mevrouw Schoenmakers trotseerde de gure wind. Verschillende sprekers hebben de gang van zaken omtrent de herplaatsing geschetst en de vele vrijwilligers geëerd. Een groep kinderen van de school zong een speciaal voor deze gelegenheid geschreven lied. Fanfare en schutterij verleenden hun medewerking. Wethouder Raja Moussaoui hield de openingstoespraak en ontstak daarna samen met Jacques Schoenmakers de lichten als teken van officiële onthulling.

This site is protected by Comment SPAM Wiper.